Hvad er et blødgøringsanlæg?

Et blødgøringsanlæg fjerner kalken fra dit postevand. Blødgøringsanlægget anvender en særlig resin, der fjerner kalken fra dit vand. 

 

Hvordan fungerer et blødgøringsanlæg?

Et blødgøringsanlæg fjerner magnesium og kalcium i dit vand via en ionbytningsproces, der blødgør hårdt vand. Til forskel fra hårdt vand skader blødt vand ikke boligens rør og medfører ikke dannelse af kalk i dine apparater, der reducerer deres effektivitet og levetid.

Inde i blødgøringsanlægget er der et kar med resinkugler. Det hårde, ubehandlede vand passerer gennem resinkuglerne, der fjerner de hårde mineraler (kalcium og magnesium) og erstatter dem med harmløse natriumioner. Dermed fjernes kalk fra vandet, der således bliver blødere.

Resinindholdet har dog en begrænset bytningskapacitet, der "genoplades" igen og igen ved at skylle resinen med en saltopløsning. Denne proces kaldes regenerering. I genopladningen eller regenereringen passerer en saltopløsning gennem resinkuglerne. Dette fjerner de hårde mineraler, som skylles harmløst ud i afløbet. Resinkuglerne er dermed genopfrisket og klar til at lave mere blødt vand. 

 

Hvor hårdt er vandet hos mig?

Kvaliteten i vandforsyningen afhænger af jordlagene, som vandet løber igennem, inden det pumpes op. Vandets hårdhed udtrykkes normalt i tyske hårdheder (°dH), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg. opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg. opløst magnesiumoxid pr. liter. Vandets hårdhed kan opdeles i disse kategorier:

 

Blødt vand: 0-7 dH
Middelhårdt vand: 8-12 dH
Temmelig hårdt vand: 13-18 dH
Hårdt vand: 18-24 dH
Meget hårdt vand: 25-30 dH
Særdeles hårdt vand: > 30 dH

Hvad er fordelene ved et blødgøringsanlæg? 

1. Økonomiske fordele

Det vel nok mest objektive argument for et blødgøringsanlæg er det økonomiske aspekt. Beregninger viser, at man med et blødgøringsanlæg kan spare et betydeligt beløb hvert år. Et hurtigt overblik:

  • 50 % mindre forbrug af vaskemidler og sæber.
  • 15 % besparelser på energiudgifterne.
  • Mindre slitage og vedligeholdelse af apparater med varmt vand.
  • Mindre slid på tøj og sengetøj.

Alt i alt bliver det til et betydeligt årligt beløb for din husstand. 

2. Komfort & velvære

Ud over de økonomiske fordele giver blødt vand også langt mere komfort. Mindre rengøring, fordi der ikke vil være kalk i badeværelset og køkkenet. Desuden er blødt vand bedre for din hud og dit hår, hvilket bare forstærkes af, at du kan bruge mindre shampoo.

Blødt vand er mere skånsomt mod dit vasketøj. Ikke alene slides dit tøj langsommere – det holder også bedre på farverne. Håndklæder bliver ved med at være dejligt bløde. Endelig er blødt vand godt for din kaffe og te, eftersom smagen kommer bedre til udtryk. 

3. Miljøpåvirkningen

Et blødgøringsanlæg har også en positiv effekt på miljøet. Når du kun bruger halvt så meget sæbe og vaskemiddel, betyder det også, at halvt så meget sæbe og vaskemiddel havner i spildevandet. Kombineret med den længere levetid for dine husholdningsapparater og tekstiler har et Ökosoft blødgøringsanlæg en stor effekt på miljøet. 

 

Er der sundhedsrisici ved at drikke blødgjort vand?

Det er 100 % sikkert at drikke vand fra et Ökosoft blødgøringsanlæg. 

 

Skal et blødgøringsanlæg vedligeholdes? 

Ja, vi anbefaler, at dit Ökosoft blødgøringsanlæg vedligeholdes årligt. Det bedste er at kontakte din installatør. 

 

Hvilken type salt skal jeg bruge i mit Ökosoft blødgøringsanlæg? 

Et Ökosoft-vandblødgøringsanlæg bruger ikke fancy og dyre salttabs. Spørg din installatør for at få mere at vide.

Hvorfor er Ökosoft blødgøringsanlæg mere økonomiske end andre mærker? 

Ökosoft blødgøringsanlæg anvender en intelligent, patenteret og holdbar computerstyret teknologi. Ökosoft blødgøringsanlægget tilpasser sin regenereringsproces optimalt til dit personlige forbrug. Denne proces er fuldautomatisk.

 

Hvordan fungerer automatisk desinfektion?

Det automatiske desinfektionssystem i Ökosoft blødgøringsanlæggene genererer klor ved saltopløsningselektrolyse under regenereringsfasen. Kloret kommer i kontakt med ionbytningsresinen på samme tid som saltopløsningen, hvilket sikrer, at eventuel bakterievækst tilintetgøres totalt. Denne proces er både effektiv og nem for dig, da den er helt i overensstemmelse med DVGW-retningslinjerne.

 

Hvorfor skal jeg registrere min garanti?

Det er let, hurtigt og sikkert at registrere din Ökosoft. Ved at registrere dit produkt vil du nyde godt af mange fordele:

 

  • Bekræftelse af ejerskab.
  • Download af vores manualer.
  • Udvidelse af garantiperioden fra 2 til 3 år.

Klik her for at registrere din garanti.

 

Hvor finder jeg mit serienummer?

Du finder dit serienummer på indersiden af saltlåget. 

 

Hvad betyder DVGW-certificering? 

DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) er en uafhængig tysk certificeringsorganisation. DVGW foretager hygiejnetest af produkter og materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, i overensstemmelse med vurderingsprincipperne og retningslinjerne fra det tyske miljøagentur (KTW, W 270). Derudover udføres hygiejnetest i overensstemmelse med øvrige europæiske og internationale standarder. Alle Ökosoft blødgøringsanlæg er DVGW-certificeret, så de er i overensstemmelse med dansk lovgivning.